کیف پول چاپلینWFI232

قیمت : 48,000 تومان

کیف پول چاپلین
کیف پول با طرح فیلم
ابعاد کیف 21 * 21 سانتی متر در حالت باز
و در حالت بسته 10.5 * 21 سانتی متر